اخبار رضویه در علائم ظهور

گفتم به حضرت رضا (ع) که : چیست علامت قائم- صلوات الله علیه- که از شما می‌باشد زمانی که بیرون می‌آید؟ پس فرمود: نشانه‌ی آن این است که از حیث سن، پیر سالخورده است و لیکن در نظر جوان است که بیننده گمان کند که چهل سال یا کمتر دارد. و از نشانه‌های اوست که به مرور زمان پیر نمی‌شود، هر چند روزها وشب‌ها بر  او بگذرد، تا وقتی که مدت او بیاید.