امتياز اسم الله از ساير اسماء

اول آنکه مشهورترين نام‌هاي او است. دوم آن‌که محل آن در قرآن مجيد از همه نام‌هاي او بلندتر و بالاتر است و عظمت و ذکر او بيشتر به نحوي که دو هزار و هشتصد و هشت مرتبه مکرر ذکر شده و هيچ يک از اسماء الله تعالي چنين نيست. سوم آن‌که در ادعيه ماثوره صادره از معادن وحي و تنزيل اجل شانا و اعلي محلا و اکثر ذکرا است. چهارم آن‌که مقدم بر همه‌ي اسماء است. پنجم بناء کلمه اخلاص که لا اله الا الله است بر اين اسم است. ششم آن‌که کلمه شهادت بر اين اسم نيز واقع شده.هفتم آن‌که اسم مخصوص ذات خدا است و بر احدي اطلاق نمي‌شود نه از روي حقيقت و نه مجاز، چنان‌چه خداوند متعال فرموده: هل تعلم له سميا. يعني آيا سراغ داري کسي را الله نام گذارده باشند. يعني هيچ کس را الله نام نگذارده‌اند. هشتم آن‌که جميع اسماء الحسني در اين اسم هست به خلاف باقي اسماء که هر يک از آن‌ها دلالت بر يک معني دارد. نهم الله اسم است و صفت نيست و ساير اسماء صفت‌اند. دهم هر يک از اسماء حسني را مي‌توان گفت اسمي است از اسماء الله و الله را مثلا نمي‌توان گفت اسمي است از اسماء رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير و امثال اين‌ها.