خرید منزل در اصفهان

از دیگر مکاشفاتی که مرحوم علامه برای برخی از دوستان نقل فرموده بودند این بود که هنگام سکونت در تهران شبی در عالم خواب مشاهده کردم که تمام تهران خراب شده است

Read More »

چشم برزخی

علامه ميرجهاني می فرمودند:

سی یا چهل روز بود که از مدرسه صدر بیرون نرفته بودم.

Read More »

امام جماعت

زمانی که آیت الله میرجهانی ساکن تهران بودند مسجدی بود که شرایط مناسبی برای حضرت علامه داشت

Read More »

دو داستان از مؤمنان اجنه

الف ) مرحوم علامه نقل فرمودند که: از باغ شیخ العراقین می آمدم که یک نفر گفت: بیایید  روضه بخوانید. روضه خواندم. و او هم بیست

Read More »