حاشیه صفحه ده

از ابراهیم بن هاشم از پدرش از ابن ابی عمیر از هشام بن  سالم از حضرت صادق(ع) روایت نموده که فرمود: آیا می‌شناسید درازی بلا را از کوتاهی آن یعنی می‌دانید چه وقت بلا طولانی می‌شود و چه وقتی مدت آن کم می‌شود گفتیم نه فرمود هرگاه کسی مُلهم به دعا شد یعنی به قلبش خطور کرد که دعا کند و موفق شد به دعا کردن با شرایط آن پس بدان که بلا کوتاه است.
و نیز به سند صحیح از محمد بن یحیی از احمد بن محمد عیسی از بن محبوب از ابن ابی ولاد از حضرت موسی بن جعفر(ع)روایت نموده که فرمود: بلایی نازل نمی‌شود بر بنده مومنی که خدا وا را الهام کند به دعا کردن اِلّا آن که بلا به زودی برطرف می‌شود و بلایی نازل نمی‌شود بر بنده مومنی که از دعا کردن خودداری کند الّا آن که بلا طولانی می‌شود. پس هرگاه هر بلایی نازل شد بر شماها بر شما باد به دعا کردن و تضرع به سوی خدا تعالی.