حدیث سوم

يعني بودم نزد ابي‏ جعفر دوم عليه‏السلام، پس جريان اختلاف شيعه را بيان کردم. فرمود: اي محمّد به درستي که خداي تبارک و تعالي هميشه تنها بود به يگانگي خود پس آفريد محمد و علي و فاطمه را و آنها درنگ کردند هزار دهر. پس از آن آفريد همه چيزها را و همه ايشان را گواه گرفت بر آفرينش آن‌ها و واجب کرد طاعت ايشان را بر آنها و واگذارد کارهاي آن‌ها را به سوي ايشان، پس ايشان حلال مي‏کنند آنچه را که مي‏خواهند و حرام مي‏کنند آنچه را که مي‏خواهند و هرگز نمي‏خواهند چيزي را مگر اين‌که خداي تعالي مي‏خواهد. پس فرمود: اي محمد اين است آن ديانتي که هر که بر آن پيشي گرفت از دين خارج شد و کسي که مخالفت کرد نابود شد و هر که ملازم آن شد به آن‌ها ملحق شد آن دين را براي خود بگير.