حدیث چهارم

جابر گفت: ابي ‏جعفر عليه‏السلام براي من فرمود: اي جابر! خداي تعالي اوّل چيزي را که آفريد محمد صلي الله عليه و آله و عترت او که راهنمايان و راه ‏يافتگان‌اند و آنها اشباحي بودند از نور. گفتم اشباح چيست؟ فرمود: سايه نور و آن‌ها بدن‌هاي نورانيّه‌‏اي بودند بدون روح‌ها و او مؤيد به يک روح بود که آن روح ‏القدس است در آن ظلّ بندگي مي‏کرد خدا را با عترت خود و براي همان روح بود که خدا ايشان را صاحبان عقل و دانايان و نيکوکاران و برگزيدگان خلق فرمود تا اين‌که بندگي کنند خدا را به نماز و روزه و سجده و تسبيح و تهليل کردن و اين‌که نمازها را به جا آورند و حج بگزارند و روزه بگيرند.