در ثواب گریستن برای امام حسین(ع)[۱]

در جلد دهم بحارالانوار علامه مجلسی اعلی الله مقامه از امالی و کتاب عیون اخبار الرضا مسنداً از حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) روایت کرده که فرمود:

من تذکر مصابنا فبکی و ابکی لما ارتکب منا کان معنا فی درجتنا یوم القیمه و من ذکر بمصابنا فبکی و ابکی لم تبک عینه یوم تبکی العیون و من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب.

یعنی کسی که یاد کند مصیبت‌های ما را و بگرید و بگریاند برای آن‌چه که بر ما وارد شده، در روز قیامت در درجه ما خواهد بود. و کسی که یاد کند مصیبت‌های ما را و بگرید و بگریاند، گریه نخواهد کرد چشم او در روزی که چشم‌ها می‌گرید و کسی که می‌نشیند در مجلسی که در آن مجلس، امر ما زنده می‌شود نمی‌میرد دل او در روزی که دل‌ها می‌میرد.