در ثواب گریستن برای امام حسین(ع)[۲]

کسی که یاد کند ما را یا یاد کرده شویم نزد او پس بیرون بیاید اشک از چشم او  مانند بال مگسی، می‌آمرزد خدا گناهان او را هر چند مانند کف دریا باشد.