در ثواب گریستن برای امام حسین(ع)[۳]

نفس کشیدن کسی که برای ظلمی که بر ما وارد شده مهموم باشد تسبیح است و مهموم بودن او برای ما عبادت است و کتمان کردن سر ما جهاد در راه خدا است. پس فرمود: ابو عبد الله علیه السلام واجب می‌شود که این حدیث به طلا نوشته شود.