و به اولاد و خویشان خود از این سلسله وصیت می‌نمایم که هرگاه اجل من فرا رسید و روزگار موافقت نکرد که این عمل را به دست خود انجام دهم، بعد از فوت من آثار سیادت خود را به تظاهر در شعار و لباس عملی کنید و سیادت خود را به کوری چشم مخالفین، ظاهر کنند و بر فرزندان خود محمد المهدی و علی الهادی و مصطفی تاکید و توصیه می‌کنم که بعد از من نشانه‌ی سیادت را بر خود آشکار کنند و به لعنت خدا و رسول گرفتار باشند اگر این وصیت را مخالفت نمایند و در صورتی‌که بر خلاف این وصیت رفتار کنند، از ایشان راضی نیستم و عاق من خواهند بود و فردای قیامت در نزد اجداد و آبائشان مسئول خواهند بود و خوانندگان و شنوندگان این رساله را بر این وصیت گواه می‌گیرم و آیه کریمه مبارکه (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) را خاطر نشان ایشان می‌نمایم.