پیرامون اسم اعظم

و از حضرت امام محمد باقر عليه‌السلام روايت شده که اسم الله اعظم هفتاد و سه حرف است. نزد اصف بن برخيا يک حرف از آن بوده که باخواندن آن پيش از چشم بر هم زدن تخت بلقيس ملکه شهر سبا را با مسافت بسياري که از آن شهر تا شهر شام بود حاضر کرد. نزد ما هفتاد و دو حرف از آن است و يک حرف از مخصوص به خدا است لاغير.

و از حضرت صادق (ع) روايت شده است که حضرت عيسي علي نبينا و آله و عليهم‌السلام دو حرف از آن را مي‌دانست و حضرت موسي (ع) چهار حرف و حضرت ابراهيم (ع) هشت حرف و نوح (ع) سيزده حرف و آدم ابوالبشر (ع) بيست و پنج حرف از آن را دانسته و خداوند متعال هفتاد و دو حرف آن را به حضرت خاتم الانبياء صلي الله عليه و آله عطا فرمود. و نيز در حديث است که از آن حضرت انتقال به ائمه عليهم‌السلام يافت و اسم اعظم را اعظم گفتند براي دلالت آن بر هويت مخصوصه.