پیرامون معنای حدیث اول

اين حديث شريف را علّامه مجلسي اعلي اللّه مقامه در باب مولد پيغمبر صلي الله عليه و اله  در  بحارالانوار نقل فرموده و در کتاب شرح اصول کافي در کتاب مرءات  العقول در ضمن ايضاحي شرح داده و فرموده است آن‌چه را که مفاد آن اين است که مراد از قول او بلا بدن يعني روحي که اصلا بدن نداشته يا آن‌که بدن عنصري نداشته بلکه داراي بدن مثالي بوده. زيرا که ظاهر اين است که روح جسمي است لطيف و آن غير از بدن است چنان‌که مشهور است و محتمل است که مراد از
 خلق در حديث خلق تقدير باشد يعني بحسب موهوم. و مراد از قبليت بحسب رتبه‏ ايست نه بحسب زمان. زيرا آن دو بزرگوار يعني محمد و علي از حيث مرتبه اشرفند از همه مخلوقات- و مراد از تهلّلني گفته شده محتمل است به زبان حال باشد.